Om Koret

Skibbykoret er et blandet kor med p.t. 31 sangere.

Mandag den 26. august 2019 kl. 19.30 er Skibbykoret begyndt sin sæson 2019/2020 i musiklokalet, Fjordlandsskolen, afd. Skibby (tidl. navnet Marbækskolen), Selsøvej 16, 4050 Skibby.

Vi øver hver mandag aften fra kl. 19.30 - kl. 22.00 indtil begyndelsen af maj måned 2020. Dog ikke i skolernes efterårs- og vinterferie.

Nye sangere er meget velkommen, De 3 første øveaftener er gratis. 

Selvom det måske kan være lidt svært at begynde at synge i kor for første gang, så mød endelig op og prøv, man føler sig "helt høj" når man tager hjem fra øveaftenen.  

Skibbykoret ledes af korleder Anette Spahn Klausen, Sønderby, som er konservatorieuddannet.

Koret har hjemsted i Skibby, der ligger på Hornsherred og er en del af Frederikssund kommune. En del af korets medlemmer bor i andre kommuner.

Skibbykoret blev stiftet i 1922, og vi er medlem af landsorganisationen KOR 72.

Enhver, der har interesse og evner for korsang, kan blive medlem. Forhåndskendskab til noder er ingen betingelse, men naturligvis en fordel.

Vi er et kursushold under Dansk Oplysnings Forbund, og vores korleder er lønnet som aftenskolelærer.

Kormedlemmerne betaler kontingent til DOF Skibby aftenskole. Det koster kr. 1.200 for 2019/2020.

Alle kormedlemmer, herunder også nye bedes tilmelde sig via en mail til dof.bramsnaesskibby@gmail.com  hvor man skal oplyse sit navn, adresse, fødselsdag og hold nr. 21960. Når tilmeldingen er sket, kan betalingen ske ved at man overfører kr. 1.200 til aftenskolens bankkonto reg.nr. 2670 kontonr. 8475697716 og her bedes man også oplyse sit navn.

Skibbykoret er desuden en forening med vedtægter, bestyrelse og programudvalg.

I perioden fra august til maj holder vi korprøver hver mandag kl. 19.30 - kl. 22.00 i musiklokalet på Fjordlandsskolen, afd. Skibby  (tidl. navnet Marbækskolen), Selsøvej 16 i Skibby, undtagen i skolernes efterårs- og vinterferie.

Skibbykoret deltager normalt i 3 - 4 koncerter pr. sæson - ofte sammen med andre kor og solister.

Vort repertoire er meget alsidigt: klassiske værker, salmer, danske sange, svenske viser, musicals, gospel m.m.

Korets medlemmer skal ved fælles optræden være klædt i sort. Damerne skal desuden have ens tørklæder om halsen.

Vi tager del i hinandens liv og holder 1 - 2 fester om året.

Vi har et jysk venskabskor: Gudenaa Folkekor fra Brædstrup, som den 5. april - 7. april 2019 har været på besøg hos Skibbykoret. Vi mødes hvert andet år hos hinanden.

Desuden samarbejder vi med en række kor fra lokalområdet.