Om Koret

SKIBBYKORET ER BEGYNDT SIN SÆSON 2021/2022 mandag den 6. september 2021 kl. 19.30 i Sognegården, Selsøvej 4 B, 4050 Skibby.

Skibbykoret er et blandet kor med p.t. 26 sangere.

Vi øver hver mandag aften fra kl. 19.30 - kl. 22.00 indtil begyndelsen af maj måned 2022. Dog ikke i skolernes efterårs- og vinterferie.

(SKIBBYKORET HOLDER STOR JUBILÆUMSKONCERT LØRDAG DEN 7. MAJ 2022 kl. 14.00 - kl. 17.00 i SKIBBYHALLEN)

Nye sangere er meget velkommen, Vi håber at flere alter og herrer melder sig, da disse grupper p.t. er lidt "underbemandet".

De 3 første øve aftener er gratis. 

Selvom det måske kan være lidt svært at begynde at synge i kor for første gang, så mød endelig op og prøv, man føler sig "helt høj" når man tager hjem fra øve aftenen.  

Skibbykoret ledes af korleder Anette Spahn Klausen, Sønderby, som er konservatorieuddannet.

Koret har hjemsted i Skibby, der ligger på Hornsherred og er en del af Frederikssund kommune. En del af korets medlemmer bor i andre kommuner.

Skibbykoret blev stiftet i 1922, og vi er medlem af landsorganisationen KOR 72.

Enhver, der har interesse og evner for korsang, kan blive medlem. Forhåndskendskab til noder er ingen betingelse, men naturligvis en fordel.

Vi er et kursushold under Dansk Oplysnings Forbund, og vores korleder er lønnet som aftenskolelærer.

Kormedlemmerne betaler kontingent til DOF Bramsnæs/Skibby aftenskole. Det koster kr. 1.280 for sæsonen 2021/2022.

Alle kormedlemmer, herunder også nye bedes tilmelde sig via en mail til dof.bramsnaesskibby@gmail.com  hvor man skal oplyse sit navn, adresse, fødselsdag og hold nr. 20B60. Når tilmeldingen er sket, kan betalingen ske ved at man overfører kr. 1.280 til aftenskolens bankkonto reg.nr. 2670 kontonr. 8475697716 og her bedes man også oplyse sit navn.

Skibbykoret er desuden en forening med vedtægter, bestyrelse og programudvalg.

I perioden fra september til maj holder vi korprøver hver mandag kl. 19.30 - kl. 22.00 i Sognegården, Selsøvej 4 B i Skibby, undtagen i skolernes efterårs- og vinterferie.

Skibbykoret deltager normalt i 3 - 4 koncerter pr. sæson - ofte sammen med andre kor og solister.

Vort repertoire er meget alsidigt: klassiske værker, salmer, danske sange, svenske viser, musicals, gospel m.m.

Korets medlemmer skal ved fælles optræden være klædt i sort. Damerne skal desuden have ens tørklæder om halsen.

Vi tager del i hinandens liv og holder 1 - 2 fester om året.

Vi har et jysk venskabskor: Gudenaa Folkekor fra Brædstrup, som havde inviteret Skibbykoret til Brædstrup en weekend i april 2021, men p.g.a. coronaen er dette besøg udsat til 2023. 

I stedet har Skibbykoret inviteret Gudenaa Folkekor til Skibbykorets 100 års jubilæums koncert i Skibbyhallen, lørdag den 7. maj 2022. Hvor også andre lokale kor vil blive inviteret.

Vi mødes normalt hvert andet år hos hinanden.

Desuden samarbejder vi med en række kor fra lokalområdet.