Om Koret

SKIBBYKORET BEGYNDER SIN SÆSON 2023/2024 mandag den 11. SEPTEMBER 2023 kl. 19.00 i Sognegården, Selsøvej 4 B, 4050 Skibby.

Sæsonen slutter først i maj 2024.

Skibbykoret er et blandet kor med 25-30 sangere.

Vi øver hver mandag aften fra kl. 19.00-21.30 indtil begyndelsen af maj måned 2024. Dog ikke i skolernes efterårs- og vinterferie.

Nye sangere er meget velkommen.

De 3 første øveaftener er gratis. 

Selvom det måske kan være lidt svært at begynde at synge i kor for første gang, så mød endelig op og prøv, man føler sig "helt høj" når man tager hjem fra øve aftenen.  

Skibbykoret ledes af korleder Tine Lorenzen. 

Koret har hjemsted i Skibby, der ligger på Hornsherred og er en del af Frederikssund kommune. En del af korets medlemmer bor i andre kommuner.

Skibbykoret blev stiftet i 1922, og vi er medlem af landsorganisationen KOR 72.

Enhver, der har interesse og evner for korsang, kan blive medlem. Forhåndskendskab til noder er ingen betingelse, men naturligvis en fordel.

Vi er et kursushold under Dansk Oplysnings Forbund, og vores korleder er lønnet som aftenskolelærer.

Kormedlemmerne betaler kontingent til DOF Bramsnæs/Skibby Aftenskole. Det koster kr. 1.320 for sæsonen 2023/2024.

Alle kormedlemmer, herunder også nye bedes tilmelde sig via en mail til dof.skibbyaftenskole@gmail.com, hvor man skal oplyse sit navn, adresse, fødselsdag og hold nr. 23B60. Når tilmeldingen er sket, kan betalingen ske ved at man overfører kr. 1.320 til aftenskolens bankkonto reg.nr. 2670 kontonr. 8475697716 og her bedes man også oplyse sit navn.

Skibbykoret er desuden en forening med vedtægter, bestyrelse og programudvalg. På den årlige generalforsamling i foråret beslutter medlemmerne, hvor meget vi betaler til noder og diverse.

Skibbykoret deltager normalt i 2-3 koncerter pr. sæson - ofte sammen med andre kor og solister.

Vort repertoire er meget alsidigt: klassiske værker, salmer, danske sange, svenske viser, musicals, gospel m.m.

Korets medlemmer skal ved fælles optræden være klædt i sort. Damerne skal desuden have ens tørklæder om halsen.

Vi tager del i hinandens liv og holder 1-2 fester om året.

Vi har et jysk venskabskor: Gudenaa Folkekor fra Brædstrup, som vi senest besøgte i foråret 2023. 

Skibbykoret har gennem nogle år mødtes med et par lokale kor (Orøkoret, Trollekoret og Jubelkoret) til en musikalsk eftermiddag i Skibby Kino.

Det er i 2023 aftalt at være lørdag den 25. november kl. 15.00 i Skibby Kino.