Vedtægter

Vedtægter

Vedtægterne lægges på hjemmesiden senere.

Et eksemplar kan rekvireres på tlf. 30 26 78 23.